Pamiętamy …

inż. Ewa Dudek, dr inż. Paweł Kubik, prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński, dr inż. Wiesław Froncki, dr inż. Jerzy Bogołębski, prof. dr inż. Leon Burnat, Ryszard Hołowiecki, prof. dr inż. Zbigniew Kornberger, dr inż. Jerzy Musiał, doc. dr inż. Bogdan Meldner, prof. dr hab. inż. Jan Rafałowicz, doc.dr inż. Mieczysław Skiedrzyński, dr inż. Danuta Sucharzewska, doc. Marian Koryciński, dr inż. Stanisław Bąbol, prof. Aleksy Piątkiewicz, doc. Mieczysław Czyżewski, …
Pozostaną w naszej pamięci.

Awaria infrastruktury IT

Awaria zasilania na kampusie A oraz wynikające z tego negatywne następstwa, spowodowały że dostęp do serwerów licencji oraz serwerów bazodanowych będzie ograniczony do odwołania
[administrator_licencji]

Aktualizacja 09.02 15:00
Większość usług zostało przywróconych, w tym dostępność do instytutowych serwerów licencji