Tytuł doktora habilitowanego

Z przyjemnością informujemy, że Rada ds. Stopni Naukowych Politechniki Łódzkiej postanowiła w dniu 10.07.2020 r. nadać dr inż. Wojciechowi Stachurskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.