Diamentowy Grant

Absolwent kierunku Informatyka (WEEIA) – mgr inż. Jakub Niedźwiedzki – otrzymał fundusze, z programu Diamentowy Grant , na swój pierwszy samodzielny projekt badawczy

Projekt pt. “Równoczesna lokalizacja i budowanie mapy trójkątów na podstawie danych ze skanera laserowego 3D”, będzie realizował podczas studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym. Promotorem pracy doktorskiej będzie prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski