Awaria infrastruktury IT

Awaria zasilania na kampusie A oraz wynikające z tego negatywne następstwa, spowodowały że dostęp do serwerów licencji oraz serwerów bazodanowych będzie ograniczony do odwołania
[administrator_licencji]

Aktualizacja 09.02 15:00
Większość usług zostało przywróconych, w tym dostępność do instytutowych serwerów licencji