Pamiętamy …

inż. Ewa Dudek, dr inż. Paweł Kubik, prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński, dr inż. Wiesław Froncki, dr inż. Jerzy Bogołębski, prof. dr inż. Leon Burnat, Ryszard Hołowiecki, prof. dr inż. Zbigniew Kornberger, dr inż. Jerzy Musiał, doc. dr inż. Bogdan Meldner, prof. dr hab. inż. Jan Rafałowicz, doc.dr inż. Mieczysław Skiedrzyński, dr inż. Danuta Sucharzewska, doc. Marian Koryciński, dr inż. Stanisław Bąbol, prof. Aleksy Piątkiewicz, doc. Mieczysław Czyżewski, …
Pozostaną w naszej pamięci.