Do pracowników Instytutu Obrabiarek i TBM PŁ

Szanowni Państwo,
w obecnej sytuacji zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 informuję, że od 18 marca 2020 roku do odwołania pracownicy Instytutu Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn nie mają obowiązku świadczenia pracy na terenie Uczelni z wyłączeniem osób, których obecność jest niezbędna dla zapewnienia funkcjonowania Instytutu

O takiej decyzji będę te osoby informował bezpośrednio. Instytut w tym czasie nie będzie dostępny dla pracowników (w tym Hala technologiczna Instytutu).
Pracownicy zostają oddelegowani do pracy poza miejscem zatrudnienia i są zobligowani do wykonywania poleceń bezpośrednich przełożonych przekazywanych w sposób zdalny.
Przypominam o obowiązku pozostawania do dyspozycji przełożonych, regularnego sprawdzania skrzynki pocztowej PŁ, śledzenia informacji służbowych na stronach i serwisach internetowych Uczelni oraz pozostawanie w kontakcie telefonicznym w celu odbierania poleceń służbowych.
Bardzo proszę o poważne potraktowanie sytuacji i zorganizowanie pracy zdalnej w sposób, który umożliwi jak najskuteczniejszą realizację zadań wynikających z charakteru obowiązków zawodowych.
Wszystkim pracownikom życzę przetrwania tego trudnego okresu w zdrowiu.

dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ
Dyrektor Instytutu