Zakład Obrabiarek

Lokalizacja zakładu: budynek A18, IV piętro oraz budynek A22, antresola

imię i nazwisko dossier kontakt bud. / pok.
Kierownik zakładu
dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ +48 42631 2415
witold.pawlowski@p.lodz.pl
A18 / 428
Skład osobowy
dr hab. inż. Andrzej Kosucki, prof. PŁ +48 42631 2257 (2259)
andrzej.kosucki@p.lodz.pl
A22a / 144
dr inż. Małgorzata Sikora, prof. PŁ +48 42631 2300
malgorzata.sikora@p.lodz.pl
A18 / 431
dr inż. Grzegorz Bechciński +48 42631 3028
grzegorz.bechcinski@p.lodz.pl
A18 / 437
dr inż. Sławomir Halusiak +48 42631 2235
slawomir.halusiak@p.lodz.pl
A22a / 142
dr inż. Norbert Kępczak +48 42631 3936
norbert.kepczak@p.lodz.pl
A18 / 434
dr inż. Jakub Sikorski
jakub.sikorski@p.lodz.pl
A18 / 424
dr inż. Łukasz Stawiński +48 42631 2425
lukasz.stawinski@p.lodz.pl
A22a / 141
dr inż. Błażej Witkowski +48 42631 3028
blazej.witkowski@p.lodz.pl
A18 / 436
mgr inż. Piotr Malenta +48 42631 2258
piotr.malenta@p.lodz.pl
A22a / 143


imię i nazwisko dossier kontakt bud. / pok.
Emerytowni Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne
dr hab. inż. Paweł Leżański +48 42631 3027
pawel.lezanski@p.lodz.pl
A18 / 433
dr inż. Michał Krępski +48 42631 2292
michal.krepski@p.lodz.pl
A18 / 430
mgr inż. Stanisław Sucharzewski +48 42631 2300
stanislaw.sucharzewski@p.lodz.pl
A18 / 431


imię i nazwisko dossier kontakt promotor
Doktoranci
mgr inż. Mateusz Klimczak dr hab. inż. Andrzej Kosucki
mgr inż. Adrian Morawiec dr hab. inż. Andrzej Kosucki
mgr inż. Justyna Skowrońska
portfolio
dr hab. inż. Andrzej Kosucki
mgr inż. Jakub Zaczyński
portfolio
dr hab. inż. Andrzej Kosucki