Zakład Technologii Maszyn

Lokalizacja zakładu: budynek A20, II piętro

imię i nazwisko dossier kontakt bud. / pok.
Kierownik zakładu
dr hab. inż. Marcin Gołąbczak, prof. nadzw. PŁ +48 42631 2296
marcin.golabczak@p.lodz.pl
A20 / 201A
Skład osobowy
dr Dorota Bartochowska +48 42631 2337
dorota.bartochowska@p.lodz.pl
A20 / 207
dr Anna Domańska +48 42631 2337
anna.domanska@p.lodz.pl
A20 / 207
dr inż. Ryszard Dębkowski +48 42631 2287
ryszard.debkowski@p.lodz.pl
A20 / 210
dr inż. Tomasz Rutkiewicz +48 42631 2289
tomasz.rutkiewicz@p.lodz.pl
A20 / 202C
dr inż. Robert Święcik +48 42631 2288
robert.swiecik@p.lodz.pl
A20 / 202B
dr inż. Piotr Wajszczyk +48 42631 2307
piotr.wajszczyk@p.lodz.pl
A20 / 203B
dr Jerzy Woźniak +48 42631 3265
jerzy.wozniak@p.lodz.pl
A20 / 206B
dr inż. Andrzej Zora +48 42631 2289
andrzej.zora@p.lodz.pl
A20 / 202C
mgr inż. Konrad Szumigaj +48 42631 2337
konrad.szumigaj@p.lodz.pl
A20 / 206B


imię i nazwisko dossier e-mail nr telefonu
Emerytowni Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne
prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak +48 42631 2306
miroslaw.urbaniak@p.lodz.pl
A20 / 203A


imię i nazwisko dossier kontakt promotor
Doktoranci
mgr inż. Marcin Galant
portfolio
dr hab. inż. Marcin Gołąbczak
mgr inż. Dariusz Kaczmarek dr hab. inż. Marcin Gołąbczak
mgr inż. Przemysław Maksim dr hab. inż. Marcin Gołąbczak