Centrum Edukacyjne


Edgecam jest najbardziej rozpowszechniony oprogramowaniem CAM w Polsce, a jego znajomość jest coraz częściej wymagana od kandydatów, ubiegających się o pracę w polskich firmach przemysłowych.
Studenci Wydziału Mechanicznego mają możliwość poznać oprogramowanie EdgeCAM na przedmiotach:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców Instytutu od wielu lat. Nauczyciele posiadają wieloletnie doświadczenie w dziedzinie technologii, procesów wytwarzania oraz obsługi oprogramowania EdgeCAM.