PhD theses proposals

List of topics for applicants for the PhD title

 • Badania prototypowego energooszczędnego układu elektrohydraulicznego do napędu prasy – kontakt: dr inż. Łukasz Stawiński
 • Badania układu elektrohydraulicznego dźwigu pionowego z systemem odzysku energii – kontakt: dr inż. Łukasz Stawiński
 • Badania skojarzonych ruchów mechanizmów wypadu i podnoszenia żurawia wypadowego zasilanych z linii pośredniej (DC Link) – kontakt: dr inż. Łukasz Stawiński
 • Badania symulacyjne ruchu wężo-podobnego – kontakt: dr inż. Łukasz Frącczak
 • Badanie właściwości mechanicznych oraz topografii Tkanin zgofrowanych – kontakt: dr inż. Łukasz Frącczak
 • Badanie wpływu charakterystyki układów serwonapędowych obrabiarki na jej dokładność objętościową – kontakt: dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw. PŁ
 • Diagnostyka maszyn – kontakt: dr inż. Paweł Lajmert
 • Dynamika maszyn (obrabiarek) – kontakt: dr inż. Paweł Lajmert
 • Diagnostyka prognostyczna systemów wytwarzania – kontakt: dr hab. inż. Paweł Leżański
 • Diagnostyka procesów obróbki skrawaniem (toczenie, frezowanie, szlifowanie) – kontakt: dr inż. Paweł Lajmert
 • Modelowanie zjawiska “chatter” w procesie szlifowania – kontakt: dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw. PŁ
 • Modelowanie zużycia obwiedniowych narzędzi (frezy ślimakowe lub dłutaki Fellows’a) do wykonywania elementów uzębionych – kontakt: dr inż. Wojciech Stachurski
 • Monitorowanie systemów wytwarzania z wykorzystaniem chmury obliczeniowej – kontakt: dr hab. inż. Paweł Leżański
 • Obróbka wykańczająca stopów lotniczych – kontakt: dr hab. inż. Marcin Gołąbczak
 • Ocena zdolności skrawnej ściernic supertwardych po elektroerozyjnym obciąganiu elektrodą wirującą – kontakt: dr hab. inż. Marcin Gołąbczak
 • Pomiary temperatury w warstwie wierzchniej podczas obróbki elektroerozyjnej AEDG – kontakt: dr hab. inż. Marcin Gołąbczak
 • Precyzyjne sterowanie napędem pneumatycznym – kontakt: dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw. PŁ
 • Problemy cieplne w obróbce skrawaniem – kontakt: dr inż. Paweł Lajmert
 • Projekt mikro-zaworów pneumatycznych – kontakt: dr inż. Łukasz Frącczak
 • Realizacja i badania algorytmu planowania optymalnej trajektorii robotów mobilnych z wykorzystaniem obliczeń równoległych – kontakt: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
 • Robot wężopodobny bazujący na mięśniach McKibbena – kontakt: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
 • Sterowanie maszyn – kontakt: dr inż. Paweł Lajmert
 • Szlifowanie wibracyjne materiałów trudnoobrabialnych – kontakt: dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw. PŁ
 • Sztuczna inteligencja – kontakt: dr inż. Paweł Lajmert
 • Warstwy ochronne na stopach lotniczych wytwarzanych metodą PVD – kontakt: dr hab. inż. Marcin Gołąbczak
 • Zaawansowane przetwarzanie sygnałów – kontakt: dr inż. Paweł Lajmert