Terminy zaliczeń i egzaminów w sesji letniej 2017/2018

AiR : Automatyka i Robotyka, EN : Energetyka,
IFE : International Faculty of Engineering,
IK : Inżynieria Kosmiczna, IM : Inżynieria Materiałowa
IP : Inżynieria Produkcji, MiBM : Mechanika i Budowa Maszyn
MT : Mechatronika, PiP : Papiernictwo i Poligrafia
TR : Transport, ZiIP : Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

1-wszy stopień studiów


semestr II - studia stacjonarne
Metrologia
zaliczenie
IM
14.06.2018 (czwartek) godz. 13:00-14:00 (sala 404, budynek A20)
28.06.2018 (czwartek) godz. 10:00-11:00 (sala 404, budynek A20)
10.09.2018 (poniedziałek) godz. 13:00-14:00 (sala 404, budynek A20)
dr inż. Piotr Zgórniak
Metrologia
zaliczenie
IP
18.06.2018 (poniedziałek) godz. 14:00-15:00 (sala 1M02, budynek A22)
26.06.2018 (wtorek) godz. 12:00-13:00 (sala 1M02, budynek A22)
03.07.2018 (wtorek) godz. 12:00-13:00 (sala 1M02, budynek A22)
10.09.2018 (poniedziałek) godz. 12:00-13:00 (sala 1M02, budynek A22)
dr inż. Piotr Zgórniak
Metrologia
zaliczenie
MiBM
18.06.2018 (poniedziałek) godz. 10:00-11:00 (sala 5M10, budynek A19)
27.06.2018 (środa) godz. 12:00-13:00 (sala 5M10, budynek A19)
03.07.2018 (wtorek) godz. 15:00-16:00 (sala 5M10, budynek A19)
12.09.2018 (środa) godz. 12:00-13:00 (sala 5M10, budynek A19)
dr inż. Piotr Zgórniak
Podstawy metrologii II
zaliczenie
AiR MT
25.06.2018 (poniedziałek) godz. 12:15-14:00 (sala 1M01, budynek A22)
02.07.2018 (poniedziałek) godz. 12:15-14:00 (sala 1M01, budynek A22)
13.09.2018 (czwartek) godz. 15:15-17:00 (sala 1M01, budynek A22)
Na kolokwium proszę przynieść kartką papieru podaniowego
dr inż. Dariusz Ostrowski
Technologie wytwarzania
egzamin
IK
02.07.2018 (poniedziałek) godz. 10:15-12:00 (sala 4M02, budynek A20)
13.09.2018 (czwartek) godz. 12:15-14:00 (sala 4M01, budynek A20)
W sprawie innych terminów z Technologii Wytwarzania proszę o kontakt
dr inż. Dariusz Ostrowski


semestr IV - studia stacjonarne
Business and Technology
Manufacturing

egzamin
IFE
Programowanie Obiektowe
kolokwium poprawkowe
AiR
CAD 3D
kolokwium poprawkowe
MT
28.06.2017 (czwartek) godz. 12:15-14:00 (sala 305, budynek A20, III p.)
13.09.2017 (czwartek) godz. 08:15-10:00 (sala 305, budynek A20, III p.)
dr inż. Piotr Wróblewski
CAD 3D
kolokwium poprawkowe
AiR MT
28.06.2018 (czwartek) godz. 09:15-11:00 (sala 120, budynek A18)
13.09.2018 (czwartek) godz. 10.15-12.00 (sala 120, budynek A18)
dr inż. Błażej Witkowski


semestr IV - studia niestacjonarne
Techniki Wytwarzania
kolokwium wykładowe
MiBM
08.07.2018 (niedziela) godz. 10:15 – 11:00 (sala 404, budynek A20)
dr inż. Wojciech Stachurski


semestr V - studia stacjonarne
Robotyka
egzamin poprawkowy, część pisemna
AiR
28.06.2018 (czwartek) godz. 08:15-10:00 (sala 1M01, budynek A22)
14.09.2018 (piątek) godz. 08:15-10:00 (sala 1M01, budynek A22)
prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
Technologia Maszyn
egzamin poprawkowy
MiBM
30.06.2018 (sobota) godz. 08:00-10:00 (sala 208, budynek A20)
07.07.2018 (sobota) godz. 08:00-10:00 (sala 208, budynek A20)
08.09.2018 (sobota) godz. 08:00-10:00 (sala 208, budynek A20
dr inż. Robert Święcik
Podstawy robotyki
kolokwium poprawkowe
MT
28.06.2018 (czwartek) godz. 08:15-10:00 (sala 1M01, budynek A22)
14.09.2018 (piątek) godz. 08:15-10:00 (sala 1M01, budynek A22)
prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski


semestr V - studia niestacjonarne
CAD 3D
zaliczenie poprawkowe
MiBM
01.07.2018 (niedziela) godz. 09:15-11:00 (sala 305, budynek A20, III p.)
16.09.2018 (niedziela) godz. 09:15-11:00 (sala 305, budynek A20, III p.)
dr inż. Piotr Wróblewski
Techniki Wytwarzania II
cz. zajęć prowadzona w Instytucie
kolokwium
MiBM


semestr VI - studia stacjonarne
Bazy danych i sztuczna inteligencja
kolokwium zaliczeniowe
AiR
Technologia Maszyn
kolokwium zaliczeniowe
AiR
02.07.2018 (poniedziałek) godz. 10:15-13:00 (sala 4M14, budynek A20)
12.09.2018 (środa) godz. 10:15-13:00 (sala 4M14, budynek A20)
dr inż. Tomasz Rutkiewicz
Sterowanie Maszyn Technologicznych i Programowania OSN
kolokwium zaliczeniowe
AiR MiBM MT
02.07.2018 (poniedziałek) godz. 10:15-12:00 (sala 305, budynek A20)
część z programowania tokarek CNC
02.07.2018 (poniedziałek) godz. 12:15-14:00 (sala 305, budynek A20)
część z programowania frezarek CNC
dr inż. Piotr Zawiasa
Techniki wytwarzania
kolokwium zaliczeniowe
EN PiP
27.06.2018 (sobota) godz. 10:15-11:30 (sala 404, budynek A20)
04.07.2018 (środa) godz. 14:15-15:30 (sala 404, budynek A20)
07.07.2018 (sobota) godz. 10:15-11:30 (sala 404, budynek A20)
Dotyczy tylko części materiału wykładanego przeze mnie
dr inż. Stanisław Midera
Robotyka
kolokwium poprawkowe
MiBM
28.06.2018 (czwartek) godz. 08.15-10:00 (sala 1M01, budynek A22)
14.09.2018 (piątek) godz. 08.15-10:00 (sala 1M01, budynek A22)
prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski


semestr VI - studia niestacjonarne
Techniki wytwarzania
kolokwium zaliczeniowe
EN PiP
27.06.2018 (sobota) godz. 10:15-11:30 (sala 404, budynek A20)
04.07.2018 (środa) godz. 14:15-15:30 (sala 404, budynek A20)
07.07.2018 (sobota) godz. 10:15-11:30 (sala 404, budynek A20)
Dotyczy tylko części materiału wykładanego przeze mnie
dr inż. Stanisław Midera
Technologia Maszyn
egzamin
MiBM
30.06.2018 (sobota) godz. 08:00-10:00 (sala 208, budynek A20)
07.07.2018 (sobota) godz. 08:00-10:00 (sala 208, budynek A20)
08.09.2018 (sobota) godz. 08:00-10:00 (sala 208, budynek A20
dr inż. Robert Święcik


semestr VII - studia niestacjonarne
Robotyka
kolokwium - cz. wykładowa
MiBM
28.06.2018 (czwartek) godz. 17:15-18:00 (sala 308, budynek A20, III p.)
dr inż. Piotr Wróblewski
Napędy i Dźwignice
kolokwium
MiBM

2-gi stopień studiów


semestr I/II - studia stacjonarne
Modelowanie, Identyfikacja I Diagnostyka Systemów
wykład
AiR
Nawigacje Robotów Mobilnych
kolokwium zaliczające
AiR
28.06.2018 (czwartek) godz. 08.15-10:00 (sala 1M01, budynek A22)
14.09.2018 (piątek) godz. 08.15-10:00 (sala 1M01, budynek A22)
prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
Zaawansowane Programowanie Obiektowe
kolokwium poprawkowe
AiR
Narzędzia i Systemy Narzędziowe
kolokwium wykładowe
AiR
CAx
zaliczenie
AiR
28.06.2018 (czwartek) godz. 12:15-15:00 (sala 305, budynek A20, III p.)
13.09.2018 (czwartek) godz. 08:15-10:00 (sala 305, budynek A20, III p.)
dr inż. Piotr Wróblewski
Zarządzanie projektami, innowacjami i jakością
egzamin
IP
27.06.2018 (środa) godz. 12.15-13:00 (sala 208, budynek A20)
13.09.2018 (czwartek) godz. 12.15-13:00 (sala 208, budynek A20)
dr Jerzy Woźniak
Teoria procesów technologicznych
zaliczenie
IP
27.06.2018 (sobota) godz. 10:15-11:30 (sala 404, budynek A20)
04.07.2018 (środa) godz. 14:15-15:30 (sala 404, budynek A20)
07.07.2018 (sobota) godz. 10:15-11:30 (sala 404, budynek A20)
Dotyczy tylko części materiału wykładanego przeze mnie
dr inż. Stanisław Midera
Zaawansowane techniki wytwarzania
egzamin
IP
27.06.2018 (sobota) godz. 10:15-11:30 (sala 404, budynek A20)
04.07.2018 (środa) godz. 14:15-15:30 (sala 404, budynek A20)
07.07.2018 (sobota) godz. 10:15-11:30 (sala 404, budynek A20)
Dotyczy tylko części materiału wykładanego przeze mnie
dr inż. Stanisław Midera
Rapid Prototyping and Modern Manufacturing
exam
IFE
(Advanced Mechanical Engineering)
27.06.2018 (wednesday) 2:00pm-3:00pm (room A20, building 404)
04.07.2018 (wednesday) 2:00pm-3:00pm (room 404, building A20)
12.09.2018 (wednesday) 10:00am- 11:00am (room 404, building A20)
Piotr Zgórniak, Ph.D., Eng.
Zaawansowane technologie i systemy wytwarzania
egzamin
MiBM
27.06.2018 (sobota) godz. 10:15-11:30 (sala 404, budynek A20)
04.07.2018 (środa) godz. 14:15-15:30 (sala 404, budynek A20)
07.07.2018 (sobota) godz. 10:15-11:30 (sala 404, budynek A20)
Dotyczy tylko części materiału wykładanego przeze mnie
dr inż. Stanisław Midera
Technologia Budowy Maszyn
egzamin
MiBM
Narzędzia i Systemy Narzędziowe
kolokwium wykładowe
MiBM
28.06.2018 (czwartek) godz. 08:15-10:00 (sala 404, budynek A20, IV p.)
dr inż. Dariusz Ostrowski
Hydraulika i Pneumatyka
część hydrauliczna
zaliczenie
MiBM
29.06.2018 (piątek) godz. 10-12 (WIKAMP Mechaniczny)
04.07.2018 (środa) godz. 18-20 (WIKAMP Mechaniczny)
dr inż. Łukasz Stawiński


semestr I/II - studia niestacjonarne
Technologia Budowy Maszyn
egzamin
MiBM
24.06.2018 (niedziela) godz. 09:15-12:00 (sala 208, budynek A20)
dr inż. Ryszard Dębkowski
Hydraulika i Pneumatyka
część hydrauliczna
zaliczenie
MiBM
30.06.2018 (sobota) godz. 13-15 (WIKAMP Mechaniczny)
07.07.2018 (sobota) godz. 13-15 (WIKAMP Mechaniczny)
dr inż. Łukasz Stawiński
Zaawansowane technologie i systemy wytwarzania
egzamin
MiBM
27.06.2018 (sobota) godz. 10:15-11:30 (sala 404, budynek A20)
04.07.2018 (środa) godz. 14:15-15:30 (sala 404, budynek A20)
07.07.2018 (sobota) godz. 10:15-11:30 (sala 404, budynek A20)
Dotyczy tylko części materiału wykładanego przeze mnie
dr inż. Stanisław Midera
Systemy w maszynach i urządzeniach
kolokwium poprawkowe
MiBM
30.06.2018 (sobota) godz. 11:15-12:00 (sala 418, budynek A18)
08.09.2018 (sobota) godz. 11:15-12:00 (sala 418, budynek A18)
dr inż. Błażej Witkowski