Terminy zaliczeń i egzaminów w sesji zimowej 2018/2019

AiR : Automatyka i Robotyka, EN : Energetyka,
IFE : International Faculty of Engineering,
IK : Inżynieria Kosmiczna, IM : Inżynieria Materiałowa
IP : Inżynieria Produkcji, MiBM : Mechanika i Budowa Maszyn
MT : Mechatronika, PiP : Papiernictwo i Poligrafia
TR : Transport, ZiIP : Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

1-wszy stopień studiów
2-gi stopień studiów