Skip to main content

Projekty edukacyjne

Projekty realizowane w Instytucie i współrealizowane z innymi Jednostkami

  • Program Rozwoju Kompetencji w Politechnice Łódzkiej w obszarze transportu ...więcej
Logo programu rozwoju kompetencji

  • Studiujesz? Praktykuj! – Program staży Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej ...więcej   
Logo programu studiujesz? praktykuj!
  • Automatyk–robotyk kluczowy zawód XXI wieku ...więcej
  • Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej do prognozowanych potrzeb i oczekiwań rynku pracy województwa łódzkiego poprzez zakup wyposażenia przeznaczonego do nowoczesnych metod nauczania ...więcej

​​​​

Plakat RPO