Skip to main content

Inkubator innowacyjności +

logo funduszy europejskich

Projekt współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

Koordynator projektu: mgr Grzegorz Kierner

Celem projektu Inkubator innowacyjności + jest promocja osiągnięć naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

 

Wsparcie otrzymał projekt:

ORTOPEDYCZNE MINIATUROWE URZĄDZENIE POMIAROWE


W celu osiągnięcia efektu rynkowego otrzymano wsparcie w zakresie:

  • Promocji oferty technologicznej oraz udziału w wystawach i targach wynalazczości
  • Przygotowania analiz zdolności komercjalizacyjnej zakończonego projektu np. analiza potencjału rynkowego, analiza gotowości wdrożeniowej, wycena praw własności intelektualnej
  • Dofinansowania ochrony własności intelektualnej i przygotowanie dokumentacji patentowej
  • Realizacji prac przed-wdrożeniowych w tym dodatkowe testy laboratoryjne lub dostosowanie technologii do potrzeb zainteresowanego nabywcy

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu Ortopedyczne miniaturowe urządzenie pomiarowe

logo inkubatora innowacyjności