Skip to main content

Materiały dydaktyczne

Instrukcje, karty pomiarowe oraz materiały do wykładów, ćwiczeń i projektów umieszczone na stronie Instytutu, w całości ani we fragmentach, nie mogą być wykorzystywane, powielane ani rozpowszechniane za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających na uczelniach innych niż Politechnika Łódzka, bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich

Treść (rozbudowana)
Metrologia wielkości geometrycznych (MWG)

MWG-01

Wzorce długości


MWG-02

Czujniki mechaniczne i optyczne


MWG-03

Czujniki elektryczne


 MWG-04

Mikroskopy warsztatowe


MWG-05

Przyrządy mikrometryczne analogowe


MWG-06

Sprawdzanie czujników zębatych


MWG-09

Pomiary stożków


MWG-10

Mikroskopy warsztatowe nowej generacji


MWG-10B

Mikroskopy warsztatowe nowej generacji. Programowanie pomiarów


MWG-11

Pomiar gwintów


MWG-12

Pomiary metodami pośrednimi na mikroskopie warsztatowym. Obliczanie niepewności tych pomiarów.


MWG-15

Elektroniczne narzędzia pomiarowe

0
Obrabiarki (AP)

AP-1A

Przegląd obrabiarek


AP-1B

Przegląd obrabiarek


AP-2

Budowa i możliwości technologiczne obrabiarek sterowanych numerycznie do skrawania metali


AP-3

Budowa i możliwości technologiczne frezarki obwiedniowej


AP-4

Badanie cyklu pracy automatu rewolwerowego


AP-5

Programowanie obrabiarek

0
Obrabiarki (dynamika) (D)

D-1

Obserwacja rozruchu wirujących zespołów napędowych obrabiarek


D-2

Diagnostyka stanu dynamicznego niewyrównoważenia wirujących zespołów napędowych obrabiarek


D-3

Obliczenie częstotliwości własnej drgań swobodnych wrzecion obrabiarek


D-4

Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn

0
Obrabiarki (H)

H-1

Określenie charakterystyk dławików hydraulicznych


H-2

Wpływ układu zasilania na mikroprzemieszczenia w dwustronnej podporze hydrostatycznej


H-3

Badanie sztywności prowadnic hydrostatycznych


H-4

Wyznaczenie sprawności ogólnej i objętościowej wielotłoczkowego osiowego silnika hydraulicznego

0
Obrabiarki (OB)
Pneumatyka (P)

P-1

Zapoznanie z pneumatyką


P-2

Budowa i testowanie układów pneumatyki


P-3

Budowa i testowanie układów elektropneumatyki


P-4

Budowa i testowanie układów podciśnienia


P-5

Budowa pneumatycznych siłowników z ryglami oraz siłowników z hamulcami


P-6

Badania pneumatycznego siłownika beztłoczyskowego


P-7

Pneumatyczna technika proporcjonalna


P-8

Stanowisko badania pozycjonowania pneumatycznego


P-9

Stanowisko montażowe sterowane sterownikiem PLC z wykorzystaniem komunikacji sieciowej PROFIBUS


P-10

Dwuramienny manipulator sterowany pneumatycznie lub za pomocą sterownika OPLC


P-11

Sterowanie układem siłowników pneumatycznych za pomocą sterownika PLC


P-12

Sterowanie układem pneumatycznych siłowników za pomocą sterownika M91-2-UA2 Micro-OPLC firmy UNITRONICS


P-13

Dobór elementów pneumatycznych układów napędowych


P-14

Modelowanie i symulacja układów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych za pomocą programu komputerowego AUTOMATION STUDIO


P-15

Modelowanie i symulacja układów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych za pomocą programu komputerowego AUTOSIM 200


P-16

Projektowanie układów pneumatycznych za pomocą programu komputerowego SMC-PneuDraw 2.8


P-17

Pneumatyczne elementy logiczne


P-18

Budowa pneumatycznego sterownika


P-19

Programowanie cyklu pracy układu pneumatycznego siłowników za pomocą sterownika B1z-24MR2-D24-S firmy FATEK


P-20

Projektowanie sterownika PLC w języku drabinkowym i metodą GRAFCET oraz symulacja działania układów pneumatycznych siłowników w programie AutoSIM 200

0
Robotyka (R)

R-1

Robot o równoległej strukturze kinematycznej i czterech stopniach swobody


R-3

Programowanie robota o 7 stopniach swobody


R-4

Konstrukcja i działanie oraz obsługa robota przemysłowego IRp-6


R-6

Podajnik podnoszący do blach współpracujący z robotem RIMP-401


R-7

Zrobotyzowane stanowisko do nacinania rowków we wkrętach walcowych


R-11

Programowanie robota opartego o kinematykę platformy Sterwarta-Gougha


R-14

Zrobotyzowane gniazdo montażowe – wstęp do języka programowania, wymiana chwytaków


R-15

Zrobotyzowane gniazdo montażowe – implementacja systemu wizyjnego z elementami programowania offline


R-17

Zadajnik położeń o sześciu stopniach swobody

0
Systemy i urządzenia transportu wewnętrznego
Szybkie prototypowanie i inżynieria odwrotna (SPIO)

RE-1

Przenośne ramię pomiarowe – pomiary dotykowe


RE-2

Skanowanie 3D obiektów rzeczywistych

0
Techniki wytwarzania (obróbka ubytkowa) (TW)

TW-1

Badanie powstawania wióra


TW-2

Pomiar sił skrawania na tokarce CNC


TW-3

Temperatura w procesie szlifowania


TW-4

Wpływ rodzaju warunków obróbki na mikrogeometrię powierzchni


TW-5

Zużycie narzędzi skrawających


TW-6

Badanie trwałości narzędzi skrawających


TW-7

Optymalizacja parametrów skrawania


TW-8

Kamera termowizyjna. Pomiar temperatury w procesie skrawania z wykorzystaniem kamery termowizyjnej FLIR SC 6000HS

0
Zaawansowane projektowanie obiektowe

brak odnośnika

0